Pohádkové modely

01.05.2023

Během příprav loutkové pohádky OKURKOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ pro Divadlo Loutkový svět jsem vyrobil i několik modelů, které měly být použity jako materiál pro video sekvence mezi přestavbami jednotlivých scén. Výchozím materiálem byl papír a akrylové barvy. Vznikly celkem 4 modely a z toho jeden plošný:

Domeček

Suvelíček bydlí v domečku po svém dědečkovi Arnoštovi. Domeček se nachází na kraji lesa za potokem. 

Na základě prvotních návrhů vznikl papírový základ celého modelu a poté následovalo kolorování a první dokumentační fotografie.

Zámek

Král RádOslav žil v nádherném zámku za hustým lesem na mírném kopečku.

Forma byla koncipována ploště, protože scéna královského hradu se odehrávala méně často, než ostatní scény. Plošné provedení tedy stačilo.

Hrad hraběte Huberta

Starý a polorozpadlý gotický hrad, který obývá jen duch komorníka Alberta. Hubert se zde navrací po dlouhé době a je zděšený, že nic nevypadá tak, jak si to pamatuje. 


CUKRÁRNA

V Cukrárně pracuje Marie Dorta Koblížková, která velmi ráda peče a dělá nejrůznější laskominky. Právě ona se také stane pro Suvelíčka důležitou pomocnicí a tak za Marií velmi často chodí pro rady.